Easiwean 2: Pla d’alimentació per a ibèrics

Article Albéitar PV 20/2018

ASN analitza en aquest artícle els resultats obtinguts amb l’ús de Easiwean 2, que millora els índexs de conversió, ajuda els animals a aprofitar tots els nutrients i a controlar els problemes digestius. 

Les mostres es van analitzar a l’Hospital Clínic Veterinari de la Universitat d’Extremadura. 

Destacar la col·laboració del nostre company Francisco González, veterinari responsable de I+D+I a TEGASA, que va coordinar aquesta tasca.