Vedella

Una vedella és una vaca que no ha assolit l’edat adulta. La definició exacta depèn del país. En el cas d’Europa actualment s’està intentant arribar a un consens sobre la seva definició, per tal d’harmonitzar els criteris d’importació i exportació de la seva carn.