Entrevista a Manel Nogué, propietari de la Granja Illa Camps (Sora, Barcelona)

La Granja Illa Camps és una de las granges millor gestionades de la comarca d’Osona.

No són ells qui ho diuen sinó el Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (DARP), que els hi ha atorgat un premi per haver eliminat els medicaments en la seva pràctica zootècnica, per representar el millor exemple de resultats econòmics atenent la legislació i per les seves bones pràctiques en qüestió de benestar animal i gestió sanitària.

Hem entrevistat un dels seus propietaris, Manel Nogué, que ens ha explicat quin és el secret dels seus resultats:

1. Quan temps fa que coneix TEGASA?

Conec TEGASA des de fa més de 12 anys. Tot va començar quan cercava assessorament nutricional per a millorar les condicions sanitàries globals de la granja, així com eliminar la diarrea que s’havia instal·lat endèmicament a la granja i no hi havia manera de solucionar-la, ni medicant els pinsos amb APC (antibiòtics promotors del creixement).

2. Ens pot donar una visió general de com estan estructurats i del número d’animals que té?

Actualment, la granja té 1.100 mares en cicle tancat i comprèn dos espais: el primer on es troba la sala de cobriment, parcs de gestació i les maternitats; el segon amb les sales de transició, on es troba una mitjana de 3.800 garrins que van des del deslletament fins a les 8-9 setmanes de vida.

3. Quins productes de TEGASA està utilitzant i com?

Estem utilitzant un corrector vitanímic-mineral per a les mares, sobretot per a equilibrar nutricionalment el peripart; un pinso complementari granulat per a millorar la sortida en zel i fertilitat des del deslletament fins a 15 dies després (FERTICOMPLEX E); un lacto iniciador (SUISTAR) per a la primera setmana de vida amb la que faig una papilla barrejant amb aigua; un segon lacto iniciador de fins a 2-3 dies post deslletament (INIPOR), tot el pinso pre-starter (produït a una fàbrica amb el nostre nucli GARRINS DESLLETAMENT 12,5% + concentrat de proteïna vegetal TEGAPROT-50) i starter (produït amb el nostre nucli GARRINS IBERPLUS S-2,5). L’últim producte que hem provat ha sigut el PRONIDUM.

4. Quina era la situació abans de la utilització d’aquests productes? Quina problemàtica o necessitat tenia respecte els seus animals?

Com us deia, tenien problemes de diarrea generalitzada degut als coliformes i coccidis, hi havia molta mortalitat neonatal, la qual hem aconseguit reduir al 1% i els gorrins presentaven problemes de creixement, també degut al fet que medicàvem el pinso. Sense parlar del cost econòmic en medicaments i de les hores de feina que tot això implica.

5. Parlant del PRONIDUM, perquè veu començar a utilitzar-lo i perquè continueu comprant-lo?

Bàsicament perquè teníem problemes de coccidis que ens costava molt d’esforç controlar i buscàvem una solució definitiva. Després d’utilitzar PRONIDUM hem comprovat la seva efectivitat i eficàcia que ens ha fet seguir optant per al seu ús.

6. Abans d’utilitzar PRONIDUM com gestionàveu els problemes de contaminació en els garrins a la sala de part?

Amb Toltrazuril (Baycox).

7. Recomanaríeu el ús d’aquest producte a altres ramaders?

Si, totalment. Ho has vist tu mateix, no hi ha contaminació.

8. Quins elements creu que poden ser els més interessants per als ramaders sobre aquest producte?

Els tres elements que crec que són més importants són:

Primer, que és un producte que funciona, des de que el vam començar a utilitzar-lo ja no han tingut més diarrea.

El segon és que té un funcionament molt senzill i efectiu perquè se li dona a la mare en una sola dosis.

El tercer és que s’estalvia moltíssim temps en la mà d’obra, no requereix de cap manipulació dels gorrins i es millora molt el benestar animal. A més, surt també una mica millor de preu.

9. Creu vostè que aquest producte destaca respecte a la competència?

Que jo sàpiga no té competència, no conec cap altre producte similar que se li doni a la mare per a evitar la contaminació dels gorrins.

10. Quines són les fonts d’informació que ha utilitzat últimament per donar resposta a les seves exigències en l’activitat desenvolupada?

La font és l’assessorament tècnic que ens dona Tegasa i en particular la Susana, que escrupolosament ens segueix pas a pas en les pautes nutricionals i de maneig, així com també donant indicacions al personal encarregat. Per a nosaltres una relació de confiança és bàsica per a poder triar quin producte utilitzar en cada fase de producció de la granja.