TEGASA disposa a Valls (Tarragona) de la seva pròpia planta de fabricació des de 1995. Amb més de 4.500 m2 les inversions efectuades en els darrers anys l’han convertit en una de les més automatitzades i modernes dedicades a la nutrició animal.

  • Sistema de control AES mes, reconegut com el més complet i modern en processos de fabricació.
  • Pessatge i micro-pessatge robotitzat.
  • Procés amb tecnologia anti-contaminació en tots els elements.
  • Sistema de traçabilitat que permet realitzar un control exhaustiu de les dades en qualsevol punt del procés industrial, des de la recepció de la matèria primera fins a l’expedició del producte acabat.
  • Equip humà altament qualificat.
  • Certificació ISO 22000 i FAMI-QS

La implantació d’aquestes noves tecnologies permeten donar una ràpida resposta a les necessitats tècniques i de producció del mercat actual. La millora contínua en el control dels processos, augmenta la qualitat dels seus productes i la confiança i fidelització dels seus clients.