Preguntes freqüents

Què és un additiu alimentari?

Els additius alimentaris tenen un paper molt important en els programes de nutrició animal d’avui, ja que han estat l’alternativa als antibiòtics i als Promotors de Creixement.

Gràcies a la nostra experiència de més de 35 anys en el sector de la nutrició animal i al contacte diari amb totes les alternatives en el mercat, Tegasa ha seleccionat els millors Additius per millorar les produccions, complint funcions beneficioses en els aliments.

Presentats de diverses formes (líquid o pols) s’utilitzen per conservar les matèries primeres i els pinsos, millorant l’estat sanitari dels animals i de les produccions.

Què és un corrector?

El corrector és premescla vitamínica-mineral que assegura l’aportació específica per a les necessitats dels animals en aquests nutrients. Les seves necessitats varien en funció de l’estat productiu, de l’espècie i de l’edat de l’animal, paràmetres a tenir en compte a l’hora d’incloure el corrector en la ració diària.

Les vitamines i els minerals intervenen en múltiples funcions vitals del metabolisme, són indispensables per mantenir i millorar la salut i la productivitat dels animals que consumeixen la ració, gràcies a l’aportació dels nutrients que componen el corrector.

La premescla dels microingredients és una activitat altament especialitzada i complexa. Cal personal qualificat en àrees com Compres, Fabricació, Control de Qualitat, així com coneixements de nutrició exhaustius.

Els equips de pesat i mesclat han de complir els estàndards de precisió requerits per aconseguir així, la premescla òptima. Per aquest motiu, la majoria de fabricants de pinso compren els correctors a fabricants especialitzats en aquests productes. Tegasa pot oferir suplements ben equilibrats per a tot tipus de pinsos.

Què és un Lactonucli?

Un lactonúcleo és un producte compost per diferents matèries primeres amb la finalitat d’augmentar l’apetència, digestibilitat – degradabilitat, palatabilitat, estimular la ingestió d’aliment, etc… És un producte complementari de la dieta que s’incorpora en diferents proporcions segons el tipus d’animal i el seu estat productiu.

Dins de la gamma de productes de Tegasa trobem els Lactonuclis. Són una barreja de productes lactics, fonts de proteïna d’alta digestibilitat, aromatitzants, edulcorants o altres additius, dins de la legislació vigent, que aconsegueixen la major ingestió de les dietes Prestarter i starter a les que solen estar destinats, millorant així els índexs productius de l’animal que ingereix aquesta ració de primera edat.

Què és un pinso de primeres edats?

El pinso, complet o complementari, és l’alimentació administrada l’animal en la seva ració diària. La seva composició varia en funció de les necessitats de l’animal, aportant els nivells nutricionals òptims per assegurar la salut i la productivitat màxima que pugui assumir la genètica de l’animal que el consumeix, traient el màxim rendiment fisiològic sense pertorbar el metabolisme de l’animal.

En les primeres edats, la ingestió sòlida forma part d’un període d’adaptació de l’animal a una nova dieta, es desenvolupa l’aparell digestiu i el sistema enzimàtic de l’animal, al costat de la necessitat addicional del creixement en aquest període i la disminució de la immunitat materna. En aquesta etapa es assegura la millor assimilació de dietes posteriors, sempre que aquestes es formulin adequadament.