Investigació, desenvolupament e innovació

En el camp de la nutrició animal TEGASA és una empresa líder amb una experiència de més de 50 anys, avalada per un equip humà altament qualificat. Per poder complir amb els objectius de creixement i millora, TEGASA incorpora a la seva plantilla professionals en el camp de la investigació i el desenvolupament, aconseguint així desenvolupar constantment additius, pre-mescles vitamínic minerals i pinsos complementaris, que ofereixin solucions nutricionals en les diferents espècies ramaderes.

Un dels principals pilars per TEGASA en la recerca de nous productes són els programes R+D+I duts a terme en col·laboració amb diferents universitats públiques i centres d’investigació privats. A través d’aquesta eina s’aconsegueix una millora constant per als clients i s’ofereix una resposta a les diferents necessitats del mercat en cada moment. Per tant, la investigació i el desenvolupament suposen una aposta ferma per TEGASA en la recerca de solucions que millorin la salut i el benestar dels animals, mantenint el compromís de reduir la contaminació del medi ambient.

Una de les principals línies de treball de TEGASA en el camp de la investigació, és la reducció de l’ús d’antibiòtics mitjançant la utilització d’alternatives naturals que combinin de forma sinèrgica diferents tipus d’ingredients funcionals. En aquest sentit, TEGASA avalua l’efecte dels seus additius mitjançant l’anàlisi de tendències de les diferents poblacions bacterianes sensibles als seus productes trobades en les seves granges d’estudi, i realitza la determinació de les Concentracions Mínimes Inhibitòries (CMI) de cada producte en diferents test laboratorials. Amb tot això, es pretén oferir informació veraç sobre l’efecte dels seus productes.

En l’actualitat TEGASA ostenta la classificació com PIME innovadora, i es troba en permanent desenvolupament de programes propis de recerca. A més, desenvolupa línies de treball avalades pel “Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial” (CDTI), avaluats pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.