Tegasa disposa de laboratori propi ubicat a les seves instal.lacions de Valls (Tarragona). Amb personal altament qualificat i instrumental d’última tecnologia realitza un exhaustiu control de qualitat des de l’entrada de matèria primera fins a la sortida del producte acabat.

Presta servei d’anàlisi, físico-químics i microbiològics, als clients de Tegasa, col·laborant en el compliment dels plans de control que tenen establerts i en la implantació de APPC.

Qualitat

 • Laboratori reconegut pel Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, amb el número 158.
 • El Laboratori participa assíduament en diferents programes de control interlaboratoris, dins de diferents àmbits, garantint així la fiabilitat dels resultats.

Instrumentació

El laboratori disposa en l’actualitat, l’instrumental necessari per realitzar els diferents mètodes analítics tant de control de qualitat com per fer R+D.

La relació d’aquest equip instrumental és la següent:

 • Analitzador NIR
 • Cromatògraf de gasos amb detector FID
 • Cromatògraf de líquids d’alta eficàcia amb injector automàtic i detectors de UV i Fluorescència.
 • Espectrofotòmetre UV-Visible
 • Balança precisió i granatari
 • Analitzador de proteïnes
 • Extractors de greixos
 • Analitzador de fibres
 • Polarímetre digital
 • Muflas
 • Fotòmetre de flama
 • Molins
 • Ph-metres
 • Estufes
 • Autoclau
 • Campana flux laminar
 • Microscopi
 • Joc tamisos homologats
 • Agitador magnètic i vibrador
 • Banys maria

Serveis de laboratori

Laboratori reconegut pel Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, amb el número 158.

Productes:

 • Pinsos i matèries primeres
 • Cereals
 • Lleguminoses
 • Llavors oleaginoses
 • Coques i farines de llavors oleaginoses
 • Henos, farratges deshidratats
 • Ensitjats
 • Melassa i subproductes de la fabricació del sucre
 • Productes i subproductes de la indústria farinera
 • Subproductes de la indústria de fleca, galetes i pastes
 • Productes i subproductes lactis
 • Productes i subproductes de peix
 • Olis i greixos
 • Minerals
 • Correctors i premescles
 • Additius
 • Aigües
 • Altres (Consultar)

Anàlisi:

El nostre laboratori és una eina indispensable per dur a terme el control de qualitat les matèries primeres que utilitzem així com dels nostres productes acabats.

En el nostre laboratori s’analitzen un gran nombre de paràmetres físico-químics i microbiològics. Disposem de més de 100 tècniques posades a punt basades en mètodes oficials i / o validats, amb un equip humà especialitzat i un ampli instrumental.

Apliquem la tecnologia N.I.R. per a l’obtenció de resultats ràpids i fiables. Una àmplia base de dades obtingudes per via humida alimenta i enforteix constantment les nostres calibratges.

Realitzem R + D + D col • laborant amb el Departament Tècnic en el desenvolupament de nous productes per cobrir les necessitats del mercat.

Serveis:

Servei d’anàlisi físico-químic i microbiològic, tant de matèries primeres com de producte acabat.

Anàlisi d’aigües.

Assessorament en Plans de Control de Qualitat dels nostres clients.

Programes de Bioseguretat i Control higienització dels pinsos.

Assessorament i seguiment APPCC.

Controls homogeneïtat mescla.

Controls contaminació creuada.