Presentació de TEGASAL a Verona, Itàlia

TEGASAL: BACTERICIDA I FUNGICIDA PER AL TRACTAMENT DE PRIMERES MATÈRIES I PINSOS

Susana Fernández, Product Manager de TEGASA, ha realitza una xerrada tècnica a Italia on ha presentat TEGASAL, el nostre millor bactericida antisalmonel·la d’ampli espectre d’acció per al tractament de matèrias primes, disponible en pols i líquid.

TEGASAL és un producte que incorporat a matèries primes i pinsos, evita o elimina la presència d’enterobactèries i especialment de la Salmonel·la, sense afectar en absolut la qualitat del substrat sobre el que s’aplica. A la vegada exerceix una acció fúngica, mantenint la materia tractada en perfectes condicions per a ser ingerida pels animals. 

TEGASAL és un producte que combina l’acció bacteriana i fúngica segons la dosis d’aplicació. El principal objectiu és controlar les vies d’entrada, tant de les infeccions bacterianes com de les fúngiques, i com a segon objectiu impedir la recontaminació de les matèries a tractar.