TEGASA ha sabut adaptar-se a la prohibició dels antibiòtics amb la creació d’una àmplia gama d’additius anomenats “generals”, per respondre a les necessitats del sector agroalimentari que produeix cada any uns cent vint milions de tones de pinsos a la Unió Europea.

La qualitat de l’alimentació animal és essencial, ja que influeix en la salut dels animals i, per tant, en la seguretat alimentària.

S’ha completat la legislació en matèria d’etiquetatge i circulació de pinsos per reforçar la protecció de la sanitat humana i animal. A més de les normes sobre la higiene i els controls aplicables als pinsos, la Unió regula d’aquesta manera determinades substàncies i productes per limitar o fins i tot prohibir la seva presència en l’alimentació animal.

A més de les normes sobre la higiene i els controls aplicables als pinsos, la Unió regula d’aquesta manera determinades substàncies i productes per limitar o fins i tot prohibir la seva presència en l’alimentació animal.

Els proposem: