ALTRES ESPÈCIES

TEGASA està especialitzada en la nutrició d’animals de producció, aus, remugants i porcí, però té una gran experiència en un altre tipus d’animals on l’especificitat és molt evident. Tant en animals d’abast, conills i estruços, com animals de companyia, cavalls, gossos i gats.

Cada un d’ells tractats en funció de les seves necesitats i característiques.

 

TEGASA disposa d’una gamma completa de productes i additius per a la formulació de pinsos per a conills, tenint en compte la fragilitat productiva d’aquesta espècie.

Els programes nutricionals són variats i s’adapten a les necessitats de cada explotació. Es cuida molt en el seguiment el control de qualitat i la producció del producte final, que afecta sensiblement a les produccions d’aquesta espècie particularment.

Microcorrectors

Microcorrectors per conills

Additius

Additius per conills

Estruços

TEGASA, pot indicar en cada fase de la producció les necessitats en fuunció de la destinació que es vulgui donar a la producció de l’explotació: ploma, pell, ous, carn, etc. i adaptar el serveis i productes de què disposa als paràmetres convenients en cada moment.

Macrocorrectors

Macrocorrectors per estruços

Un macrocorrector especial per estruços reproductores i d’engreix.

L’ alimentació del cérvol és mixta, es complementa amb cereals i/o pinso en el pasturatge. La dieta és molt variada, TEGASA ha dissenyat suplements per aquesta espècie, per millorar els punts clau de la seva producció, banyes, fertilitat, etc.

Macrocorrectors

Macrocorrectors per cérvols

Els Cavalls

Espècie animal destinada a múltiples finalitats, especialment esportives. TEGASA adapta els seus productes a les necessitats en funció de la destinació dels animals, el seu treball, maneig i complements alimentaris necessaris per al seu desenvolupament.

Plans nutricionals adequats a cada ració, suplements i additius per millorar l’estat físic de l’animal.

TEGASA disposa de concentrats suplementaris de mescles de cereals (civada, ordi, blat de moro) i farratges. Es pot adaptar a les necessitats de cadascuna de les explotacions.

Macrocorrectors

Macrocorrectors per cavalls

Microcorrectors

Microcorrectors per cavalls

L’alimentació de les mascotes és molt important i cal tenir en compte molts factors, TEGASA disposa d’una àmplia gamma de productes amb aquesta finalitat.

A més, a través de seguiment i control de qualitat realitza el producte “a la carta” que es consideri convenient en funció de les necessitats de cada client.

Microcorrectors

Microcorrectors per gossos i gats