Porcí

Els nous reptes en la producció porcina moderna, pel que fa a seguretat alimentària, benestar animal i protecció del medi ambient, impliquen que TEGASA treballi en el disseny de productes de màxima qualitat, aplicant les tècniques més innovadores que hi ha al mercat.

En el Departament Tècnic de Porcí, es desenvolupen programes nutricionals adaptats a les necessitats de cada client, tenint en compte les característiques de la seva explotació, instal.lacions i maneig: ALIMENTACIÓ a la CARTA.

Aquests programes nutricionals “a la carta”, formen part del ASSESSORAMENT INTEGRAL que s’ofereix als nostres clients, i va des de l’anàlisi de les dades reproductius, optimització dels costos de producció, maneig i instal lacions, fins a aconseguir un sol objectiu: EFICIÈNCIA PRODUCTIVA .

Partint del coneixement dels requeriments nutricionals en cada fase de la producció nostres programes d’alimentació per a porcí blanc estan contínuament com contemplant les recomanacions genètiques i les necessitats del mercat.

El programa d’lactoiniciador per garrins INIPOR, al costat d’una àmplia gama de nuclis complementaris per a la fabricació de pinsos de primeres edats, permeten obtenir els millors resultats en diferents situacions de maneig, instal.lacions i sanitat de cada explotació.

En verres reproductores es desenvolupen pinsos i estratègies d’alimentació, per aconseguir més prolificitat i productivitat tenint en compte les necessitats nutricionals més elevades de les genètiques modernes.

En la fase d’esquer, l’optimització del cost/kg carn és essencial per obtenir una major rendibilitat. Sobre la base del potencial genètic i qualitat del producte final es formulen programes d’alimentació a mida per a cada un dels nostres clients.

Pinsos iniciació

Pinsos iniciació per porc blanc

TEGASA posa a la seva disposició uns lactopinsos per a garrins tant en forma de granulat com de farina.

Lactonuclis

Lactonuclis per porcs blancs

TEGASA posa a la seva disposició una àmplia gama de lactonuclis Prestarter i STARTER per a garrins.

Microcorrectors

Microcorrectors per porc blanc

Els nostres microcorrectores per porcí es presenten amb una concentració al 0,2%, perquè creiem que és la millor concentració per a les fàbriques de pinso.

Additius

Additius per porc blanc

TEGASA, des de fa molts anys, ha sabut creure en els additius per a porcs i truges, per a totes les seves fases. Tant en forma liquida o en pols, són de fàcil manipulació i dosificació per a un millor maneig dins de les granges o les fàbriques de pinso.

La producció del porc ibèric, necessita del coneixement de les característiques del producte final que es vol obtenir.

L’alimentació és el factor més influent sobre la qualitat final de la seva carn. Un seguiment de camp pel nostre equip tècnic especialitzat i un exhaustiu control de qualitat en el nostre laboratori, permeten modular les característiques dels pinsos, per assegurar una qualitat homogènia i constant del producte final.

TEGASA disposa d’una línia específica per porcí ibèric: pinsos per a garrins, premescles vitamínic-minerals i additius, que permet cobrir totes les produccions existents, des de l’alimentació en extensiu (aprofitament de la devesa), fins a les diferents terminacions en enceball, engreix de camp i de pinso.

Pinsos iniciació

Pinsos iniciació per porc ibèric

Lactonuclis

Lactonuclis per porc ibèric

TEGASA ha creat Lactonuclis especials per a la alimentació dels porcs ibérics.

Macrocorrectors

Macrocorrectors per porc ibèric

Microcorrectors

Microcorrectors per porc ibèric

Additius

Additius per porc ibèric

TEGASA ha sabido adaptarse a las demandas del mercado del cerdo Ibérico, creando muchos aditivos, sabiendo que la mayoria de estos tambien se pueden utilizar para añadir al pienso de los cerdos blancos.