Projecte d’Investigació amb el CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial)

Combinació sinèrgica d’ingredients funcionals per al control de patologies digestives del porc ibèric

El Centre per al Desenvolupament Tecnològico – Industrial (CDTI), pertanyent al Ministeri d’Economia i Competitivitat, va aprovar, en la seva reunió celebrada el 29/11/2017, la concessió d’una ajuda parcialment reemborsable a Técnica Ganadera, S.L.  (TEGASA) per a la realització d’un projecte d’Investigació i Desenvolupament IDI‐201709021 denominat “Combinació sinèrgica dels ingredients funcionals per al control de patologies digestives en el porc ibèric”.

El CDTI és una entitat público-empresarial, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de els empreses espanyoles. Aquesta entitat canalitza les sol·licituds de finançament i suport a projectes de I+D+I d’empreses espanyoles en els àmbits estatals i internacionals.

L’objectiu d’aquest projecte és obtenir un nou producte formulat a base d’olis essencials, àcids orgànics i àcids grassos de cadena mitja, per al control de patologies digestives presents en les granges de cria i engreix del porc ibèric, que permetin la reducció del ús d’antibiòtics. Tenint en compte que al sistema productiu porcí existeix una gran pressió infectiva, és cada cop més necessari trobar alternatives a nivell nutricional que evitin els desordres alimentaris sense caure en un ús extensiu d’antibiòtics.

Aquest projecte que continua en desenvolupament, a més de TEGASA, hi participa un equip d’investigació de la Universitat d’Extremadura, varies explotacions de bestiar porcí de la zona i es realitzen diverses col·laboracions tècniques a través de nombroses empreses privades.