Serveis

 • Produccions personalitzades, adaptant-se a les necessitats particulars dels clients.
 • Serveis d’Assessorament per professionals en les diferents espècies ramaderes.
 • Membre de diferents Associacions donant suport legal als nostres clients.
 • Tegasa col.labora amb diferents entitats i organismes tant nacionals com internacionals.
 • Els nostres serveis de laboratori són amplis i queden especificats en l’apartat Laboratori.

Alimentació a la carta

TEGASA ha sabut integrar-se en noves expectatives del mercat, per aquesta raó va posar en marxa des de diversos anys “una alimentació a la carta”, enfocada sobretot per als mercats exteriors.

TEGASA ofereix una producció personalitzada, ajustant-se a les necessitats del client, proporcionant la màxima qualitat en els nostres productes com en la rendibilitat d’aquests.

Gràcies als nostres mitjans de fabricació, podem fabricar qualsevol fórmula, guardant uns paràmetres específics als clients, utilitzant unes matèries primeres de primera qualitat, a un cost interessant, gràcies al treball del nostre departament de compres.

Sabem que els fabricants de pinsos tenen predilecció a sempre utilitzar fórmules que els funcionen i els ajudem a trobar la màxima qualitat de la carn i la millor rendibilitat del seu negoci.

Assistència tècnica

TEGASA presta un servei fonamental als seus clients, el contacte directe per atendre les seves necessitats.

 • Comunicació en línia.
 • Assessorament en instal.lacions i maneig de granges.
 • Servei de diagnòstic i suport tècnic nutricional.
 • Formulació de pinsos.
 • Anàlisi de viabilitat i optimització de fórmula.
 • Veterinària clínica i de producció.
 • Servei de laboratori.

Legislació

TEGASA compleix la normativa vigent en els temes d’etiquetatge, sistemes de traçabilitat i APPCC, producció de pinsos.

Additius i premescles: Reglament (CE) n º 1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de setembre de 2003 sobre els additius en l’alimentació animal.

Pinsos Compostos: Reglamento CE nº 767/2009 del 13 de juliol de 2009, sobre la comercialització i utilització dels pinsos.

Nutrició

TEGASA disposa de professionals en la producció i nutrició animal, formant un equip altament qualificat.

 • Veterinaris
 • Nutreòlegs
 • Químics
 • Assessors de producció