Ración

Parte o porción que se da para alimento en cada comida, tanto a personas como a animales.